Akademik Kadro

Prof. Dr. Halit Hami Öz
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Vassilya Uzun
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Esra Dinçer
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alihan Hadımlıoğlu
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Mozaffer Karım Karım
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Pegah Mutlu
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Türkan Yeliz Gökçer Ellidokuz
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Refia Aksoy
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yağımlı
Bilgisayar Mühendisliği
Reyhan Başbayram Öztürk
Bilgisayar Mühendisliği