Bölüm Hakkında

E-devlet, e-bankacılık, e-ticaret, e-sağlık, e-tarım, e-eğitim, akıllı fabrikalar, akıllı evler, akıllı araçlar gibi uygulamalarla hayatımızın her alanında gördüğümüz yazılım ve donanım uygulamalarına paralel olarak Bilgisayar Mühendisliğinin önemi ve kapsamı her geçen gün artmaktadır.

Var olan uygulamaların daha geliştirilmesi, daha güvenli ve kullanılabilir hale gelmesi için yazılım teknolojileri, donanım teknolojileri, temel elektronik altyapısı, bilgisayar mimarisi, programlama, veritabanı, görüntü işleme, bilgisayar ağları, web teknolojileri gibi temel konular yanında bilgi güvenliği, yapay zeka, endüstriyel otomasyon sistemleri, gömülü sistemler, kriptoloji, mobil sistemler, bulut bilişim, büyük veri gibi güncel alanları da kapsayan teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Alınan bu eğitimle alanındaki güncel teknolojileri ve gelişmeleri izleyebilecek gerektiğinde öğrendiklerini geliştirerek insanlık için faydalı akademik çıktılar, yeni ürün ve çözümler üretebilecek meslek etiğine ve insani değerler sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmek temel amacımızdır.

Güncel bilgisayar konularındaki teorik ve uygulamalı bilgiler yanında endüstri üniversite işbirliği çerçevesinde ülkemizi ve toplumun ihtiyaç duyduğu konularda sanayi, kamu ve Ar-Ge kuruluşları ile proje ve ürün geliştirme çalışmaları yapmak bölümümüzün sorumluluğu kapsamındadır. Bu çalışmalarda Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Endüstri Mühendisliği bölümleri ile iş birliği içerisinde çalışılarak, disiplinler arası etkisi ve kapsamı büyük projeler üzerinde çalışılması hedeflenmektedir.