Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finans, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Uluslararası Ticaret ve Finansın konusu; farklı ülkelerde yerleşmiş şirketlerin veya çok uluslu şirketlerin yaptıkları ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, kullanılan belgeler, finansman vb. gibi farklı; ancak birbirini tamamlayan alanlardan meydana gelmektedir. Bölümümüz, Türkiye Ekonomisi‘nde yer alan sektörlerde uluslararası rekabet stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunma potansiyeli olan yönetici adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca, ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadroların yetiştirme amacı da taşımaktadır. Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler uluslararası becerilere ve çağdaş bilgiye sahip insan kaynağına talebi arttırmaktadır. Bu bağlamda, Öğrencilere, İşletme ve Ekonomi disiplinlerinin temel konuları, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Girişimcilik ve bu alanların uluslararası boyutları ile ilgili dersler sunulmaktadır.

Üniversite-İş Dünyası işbirliğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, öğrencilerimizin iş dünyası ile ilişkiler kurmasına imkan tanınmakta; ayrıca öğrencilerimiz stajlar ve projeler ile desteklenmektedir. Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.