Programın Amacı

ULUSLARARASI TİCARET DOKTORA

Uluslararası Ticaret Doktora ve Yüksek Lisans Programlarının en temel amacı; ticaret sektörünün üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmektir. Bu amacın yanı sıra, ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları eğitecek araştırmacı akademik kadroların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Uluslararası ticaret işlemleri yapan tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerde akademisyen olmak isteyenlerdir.

ULUSLARARASI TİCARET TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Uluslararası Ticaret  Tezli Yüksek Lisans Programımız, farklı lisans programlarından mezun  öğrencilere, doktoraya devam etme amacında olan bireylere ve farklı sektörlerde çalışan profesyonellere yöneliktir. Program içeriği itibariyle özel sektör, kamu kuruluşları, üniversiteler ve  STK’larda faaliyet gösterecek yönetici, girişimci ve araştırmacıların  farklı kariyer ihtiyaçlarını karşılama amacındadır.

ULUSLARARASI TİCARET TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Uluslararası Ticaret  Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, farklı lisans programlarından mezun ve/veya farklı sektörlerde çalışan bireylere ve profesyonellere yöneliktir. Program içeriği itibariyle özel sektör, kamu kuruluşları  ve  STK’larda faaliyet gösterecek yönetici ve girişimci öğrencilerin farklı kariyer ihtiyaçlarını karşılama amacındadır.