İletişim

Prof. Dr. Süha ATATÜRE (Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)

e-mail: suha.atature@gedik.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri

Tel: (0216) 377 98 22 – (0216) 452 45 85 (Hat:1150)

e-mail: info.sosbe@gedik.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Selim SEZER (Yüksek Lisans Program Başkanı)

e-mail: selim.sezer@gedik.edu.tr