Eğitim Modeli

İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, metin çalışmalarını, yuvarlak masa tartışmalarını ve eleştirel düşünceyi öne çıkaran bir modele dayanmaktadır. Tüm dersler katılımcı bir metodoloji içinde gerçekleştirilmekte, seçili temalar üzerinde derinleşme amacı güdülmektedir. Program aynı zamanda, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programında uygulanan modeli, metodolojik ve felsefi ilkeleri ile yüksek lisans düzeyine taşımaktadır. Bölümün eğitim modelinin detayları için  tıklayınız.