Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı’nın amacı; kendi branşı ve ana bilim dalı içerisinde üst düzeyde araştırma, uygulama ve yayın yapabilecek nitelikte bilim insanları yetiştirmektir. Programın açılma gerekçelerinin başında, mevcut Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün Lisans ve Yüksek Lisans programlarıyla geçen yıllar içerisinde oturmuş hale gelmesi ve bölümün akademik kadrosunun bu konuda yeterli tecrübeye ulaşmış olması bulunmaktadır. Buna ilaveten, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Türkçe doktora eğitimi verecek ve Türkçe dilinde bilimsel yayınların artmasına katkıda bulunacak İstanbul merkezli bir vakıf üniversitesi programına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi, 16 milyonluk büyük bir metropol olan İstanbul’da akademik gelişime ve doğru yönlendirilmeye ihtiyaç duyan yaygın bir genç nüfusun varlığıdır.