Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı; Türk Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Kamu Personel Yönetimi, Türkiye’nin Siyasi Yapısı, Türk Siyasal Hayatı, Siyasal Düşünceler Tarihi, Siyaset Teorisi, Yerel Yönetimler, Yerel Politikalar ve Şehirleşme gibi dersleri/konuları kapsamaktadır. Program, anabilim dalları olarak; Yönetim Bilimleri, Yerel Yönetimler ve Siyaset Bilimi olarak üç temel disiplinden oluşmaktadır.

Hedef Kitle: Tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ve özel sektör çalışanları programın temel hedef kitlesidir. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler de programın bir diğer önemli hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 ders, kredisiz seminer dersi ve tezden oluşur.  Seminer dersi ve tez “başarılı” veya   “başarısız” olarak değerlendirilir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 ders ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Bitirme Projesi “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.