Programın Amacı

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı, hukuk ve diğer fakültelerden mezun olmuş kişilerin özel hukukun temel alanlarında derinlikli bilgiye sahip olmalarını ve uzmanlaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, zengin akademik kadro tarafından yürütülen derslerle, öğrencilerin özel hukukun temel alanlarında kendilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

Derslerin teorik boyutu, öğrencilerle katılımcı bir anlayışla ortaya konarak, ilgili alana dair temel prensiplerle birlikte tartışmalı hususların da özümsenmesine yarayacak şekilde planlanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda akademik makaleler ve projeler hazırlamalarına yardımcı ve destek olarak, söz konusu teorisi ve teknik bilgisi edinilen derslerin perçinlenmesi gaye edilmektedir. Böylece hukuk ve özel hukuka ilgi duyanların bu alanda donanımlı hale gelerek, hem iş hayatlarını bu alana yönelik geliştirerek yol haritalarını sağlamlaştırmak hem de mesleklerini icra ederken onlara kolaylık sağlayacak yeni bir ufuk kazandırmak amaçlanmaktadır.