444 5 438     info@gedik.edu.tr

Maliye

Maliye Bölümü Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans Programları, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücünü sağlama amacını taşımaktadır. Aynı zamanda maliye konusunda uzmanlaşmak isteyen kişileri yetkin bir birikime sahip olmasını sağlar. Programın öğretim dili Türkçe’dir.  Gerek kamu gerekse de özel sektörde uzman olarak çalışacak olan kişilere maliye alanında temel bilgilere ek olarak ileri düzey bilgi kazandırmayı, kazandığı bilgileri alanında uygulamasını ve donanımlı olarak yetiştirilmesini amaçlar.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından oluşan bölümde öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanmasını amaçlamaktadır. Bu programla, öğrencilerin maliye alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin iktisadi, mali, sosyal ve hukuki olayların mali araçlar kullanarak açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeleri takip edebilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip maliyeciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.