Programın Amacı

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, alanında uzman ve tecrübeli hocalardan oluşan güçlü akademik kadrosuyla, sadece ders anlatımıyla sınırlı kalmayan, katılımcı bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu kapsamda, seminer ve bilimsel araştırma yöntemleri derslerinde edinilecek teknik bilgiler, diğer derslerde, başta akademik makale olmak üzere yazılı çalışmalarda da uygulamaya dökülecektir. Yine, derslerin kapsamındaki doktrinde tartışmalı alanların üzerinde durularak, fikir teatisi gerçekleştirilmesi yoluyla ilgili konunun tüm yönleriyle özümsenmesi hedeflenmektedir.

Derslerin başarılı şekilde verilmesinin ardından, yüksek lisans öğrencilerinin uzmanlaşmak istedikleri alanın hocalarından biri ile yürüteceği tez çalışması aşaması gelmektedir. Burada, danışman olarak seçilmek istenen hocanın da muvafakati ile yapılacak araştırmalar düzenli ve sistematik şekilde yazıya dökülecektir. Böylece ders aşamasında edinilen bilgilerin, araştırılması tercih edilen konularda metin çalışmalarına dökülerek uzmanlaşmanın perçinlenmesi amaçlanmaktadır.