Programın Amacı

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu hukukunun temel alanlarında derinlikli bilgiye sahip olma ve uzmanlaşmayı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, zengin akademik kadro tarafından yürütülen derslerle, öğrencilerin kamu hukukunun temel alanlarında kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Derslerin teorik boyutu, öğrencilerle katılımcı bir anlayışla ortaya konarak, ilgili alana dair temel prensiplerle birlikte tartışmalı hususların da özümsenmesine yarayacak şekilde planlanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda akademik makaleler ve projeler hazırlamalarına yardımcı ve destek olarak, söz konusu teorisi ve teknik bilgisi edinilen derslerin perçinlenmesi gaye edilmektedir. Böylece hukuk ve kamu hukukuna ilgi duyanları bu alanlarda donanımlı hale getirerek, hem iş hayatlarını bu alana yönelik geliştirerek yol haritalarını sağlamlaştırmak hem de mesleklerini icra ederken onlara kolaylık sağlayacak yeni bir ufuk kazandırmak hedeflenmektedir.