Programın Amacı

Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli)  alanında uzmanlık düzeyinde eğitim vermekte olan özgün ve yetkin bir programdır.

İş hacminin artması ve rekabet olgusunun küreselleşmesi, dijital tasarıma eşlik edecek, etkili reklam -tanıtım-tasarım ve halkla ilişkiler çalışmalarını gerektirmektedir.  Markalaşma süreci ve  kurumsal kimlik oluşturma ihtiyacı, sosyal medyada varolmanın dışında, dijital tasarım araçlarının desteği ile interaktif medya ortamında, görsel-işitsel-hareketli görüntü ve yazıya bağlı teknolojileri kullananmayı, tasarlamayı, uygulamayı ve ortaya ürün koymayı gerektirmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans eğitiminin amacı; görsel iletişim tasarımının  disiplinlerarası tüm bileşenlerini etkin kullanarak, uzmanlaşmak, dijital ve etkileşimli ortamları,  sosyal medyayı, internet  yayıncılığını, bilgisayar oyunu platformunu,  deneysel ve analitik bir yaklaşım ile incelemeyi, araştırmayı, tasarlamayı ve uygulamayı hedeflemektedir.

Görsel iletişim tasarımı uzmanlık eğitimi; bilimsel-sanatsal, estetik, sosyal-kültürel, ekonomik, kavramsal ve matematiksel yönden incelemeyi, araştırmayı, yaratıcılığı, özgün ve kişilikli olmayı, girişimciliği, etik olmayı ve tüm çözümlerin insan odaklı olmasını hedefler. Dijital ve etkileşimli ortam tasarımının, gelişim ve değişimini sağlayan, iletişim sistemlerini, tasarlayan ve yöneten uzmanlar  yetiştirmeyi amaçlar.

Bu uzman ve profesyonel yöneticiler; her türlü ulusal ve uluslararası alanda, kamu veya özel kuruluşlarda, sektörde, işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışabilir, tasarım ve sanat yönünden yetkin, yaratıcı, özgün, deneysel; yönetim gerektiren alanlarda da sorumluluk üstlenebilen, karar verebilen, risk alan,  kreatif, girişimci, deneyimi tasarlayabilen özelliklere sahip kişiler olarak yerlerini alırlar.