Programın Amacı

Gastronomi alanındaki akademik çalışmalar dünyada ve ülkemizde hızla ilerlemektedir. Gastronomi bilimine ilişkin alanların tanımlanması ve bu alanda bilimsel çalışmaların yapılması konusunda son dönemlerde geniş çaplı araştırmalar yapılmaktadır. Bilindiği gibi gastronomi; toplum sağlığı, turizm, kültürler arasındaki ilişkiler ve ülkelerin ekonomisi bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle de kültürler arası ilişkilerde ön plana çıkmaktadır. Gastronomi alanı üzerinde çok eski yıllardan beri çalışmalar yapılmış ancak son yıllarda gastronomi sadece bir bölgeye değil dünyadaki bütün yörelere hitap edecek şekilde geliştirilmeye çalışılmıştır. İnsan sağlığında önemli olan beslenme konusu da gastronomi biliminde büyük öneme sahiptir. Özellikle besin maddelerinin kalitesini ve değerlerini kaybetmeden hazırlanacak menuler ve kullanılacak yiyecekler gastronomi alanında çok önemlidir. Gastoronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı ülkemizde bu alanda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara öncülük yapacak ve bu alanda ihtiyaç duyulan akademik personelin karşılanmasına destek sağlayacaktır. Bu programda görev alacak akademisyenler gastronomi, gıda ve beslenme alannda uzman kişiler olup çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmiştir.