Müdürün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile işbirliği yaparak, yurt içinde ve yurt dışında spor bilimleri için her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkez, disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan spor bilimleri konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerine katılımını da sağlayarak çok disiplinli yaklaşımlar getirerek alanda çözüm üreten, eğitim ve uygulama etkinlikleri ile destek sağlayan bir kurum olma çabası içindedir.

Toplumun tüm kesimlerinde spor bilimlerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız.

Spor bilimlerinde uygulama ve araştırmaya ilgi duyan öğrencilerimiz hangi sınıfta olurlarsa olsunlar başvurdukları takdirde projeler içinde yer alabilir ve deneyimlerini arttırabilirler.