Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSAM), üniversitenin ilgili akademik birimleri ile işbirliği yaparak, spor bilimlerinin tüm alanlarına yönelik olarak bilimsel araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmeyi, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamaktadır.

GSAM bu amaçların gerçekleştirilmesinde yöntem olarak; bilimsel bilgi üretmeyi, üretilen bu bilgilerin teknik bilgiye dönüştürülmesi yoluyla mevcut sorun ve ihtiyaçların çözümüne Yönelik yaklaşımlar geliştirmeyi ve bu yaklaşımları proje bazlı çalışmalarla çözüm aracı olarak kullanmayı benimsemiştir.