444 5 438     info@gedik.edu.tr

Müdürün Mesajı

Gelişen teknolojiye paralel olarak enerji talebi, sanayileşme ve nüfusun hızla büyümesi nedeniyle en üst seviyelere ulaşmıştır. Enerji krizi konusundaki farkındalık, araştırmacıları bu anlamda yeni çözüm arayışlarına ve yeni teknolojilerin kullanılmasına dair çalışmalara yönlendirmiştir. Enerji talebinin hali hazırda büyük kısmını karşılayan konvansiyonel enerji kaynaklarından fosil yakıtların, özellikle de petrolün, önümüzdeki 200-300 yıl içerisinde tükeneceği tahmin edilmektedir. Bu duruma çözüm üretebilmek adına hem konvansiyonel enerji hem de alternatif enerji kaynaklarına ilişkin birçok ArGe/ÜrGe projeleri yapılması gereklidir.

Bu bağlamda üniversitemizde kurulan İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, enerji bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmayı, bu araştırmalar neticesinde sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yeni bilimsel teknolojileri öğretmeyi ve üretmeyi hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Utku CANCİ MATUR
Merkez Müdürü