Danışma Kurulu

TIBBİ HIZMETLER VE TEKNIKLER BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

  • Dr. Öğr. Üyesi Fatih YALÇIN ( Gedik Meslek Yüksekokulu Müdürü)
  • Dr. Öğr. Üyesi Rıza DİLEK (Bölüm Başkanı)
  • Öğr. Gör. Aziz SAFİ ( Program Bşk.)
  • Dr. Öğr. Üyesi İzzet Paruğ Duru ( Program Öğretim Gör.)
  • Murat DÜNDAR (Philips Şirketler Grubu Eğitim Sorumlusu)
  • Ceren ÖZTÜRK (Ultra Görüntüleme Merkezi AŞ Saha Sorumlusu)