Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Rıza Dilek
Tıbbi Hizmetler ve Teknoloji Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aziz Safi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Paruğ Duru
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri