Program Başkanının Mesajı

İnsan gözünün algıladığı her şey bir tasarımın sonucudur. Sözcüklerden önce görsellerin geldiği günümüzde “grafik ile ifade” insanlar arasındaki ortak bir dil olarak görülmektedir. Öyle ki farklı dili konuşanlar bile görsel araçlar vasıtasıyla anlaşabilmektedirler. Grafik Tasarımı içerisinde hem yazı, şekil, çizgi hem de renk öğelerini bir arada barındırmaktadır.

Günümüzde bütün firmaların az ya da çok reklam, iletişim ve pazarlama departmanlarında tasarıma ve dolayısıyla tasarımcıya ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Kurumlar arası rekabet dolayısıyla öne çıkan tasarımlara ve bunu en mükemmel şekilde gerçekleştirecek tasarımcılara olan ihtiyaç da giderek artmaktadır.

Yaratıcı düşünce yapısına sahip, elde ve bilgisayarda çizime ilgi duyan ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eden, yaratıcılıklarını teknoloji ile geliştirmeye açık, insanların ihtiyaçlarını kolay kavrayan ve bu ihtiyaçlara yönelik tasarım yapma isteği olanlar özellikle Grafik Tasarımı Programı’nda eğitim görerek sektördeki mevcut ihtiyacı da giderecek ve kendilerini ve kurumları tatmin edecek çalışmalar ortaya koyabileceklerdir.