Akademik Kadro

Öğr. Gör. Seda Müftüoğlu
Tasarım Bölüm Başkan Vekili, Grafik Tasarım Program Başkanı
Öğr. Gör. Sonad Tanyel
Grafik Tasarımı