444 5 438     info@gedik.edu.tr    GEBİS

Bölüm Hakkında

Antrenörlük Eğitimi, “Hareket ve Antrenman Bilimleri” ile “Spor Sağlık Bilimleri” anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölümde; spor alanlarının yapımı, spor araç ve gereçlerinin geliştirilmesi, karşılaşma sonuçlarının belirlenmesi ve aktarımı, öğretim materyallerinin ve teknolojilerinin spor eğitiminde kullanılması, hareket becerilerinin öğretiminin nöro-fizyolojik temelleri, sportif hareketlerin biyomekaniksel ve kinesiyolojik açılardan incelenmesi gibi konularda akademik ve teknolojik yetkinliğe sahip antrenörler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Program ilk iki yıl temel eğitim, son 2 yıl uzmanlık eğitiminde oluşmaktadır. Uzmanlık eğitiminde bir spor dalında antrenörlük bilgilerini alırken, teorik bir alanda da uzmanlık eğitimi planlanmıştır.

Programda Yer Alacak Spor Dalları

 • Takım sporları
 • Bireysel sporlar
 • Dans
 • Fitness eğitmenliği ve liderliği

Programda Yer Alacak Teorik Alanlar

 • Antrenman Teorisi
 • Engellilerde fiziksel aktivite
 • Sporda ölçme ve değerlendirme
 • Yaşlılarda spor
 • Çocuk ve gençlerde spor

Bölüm öğrencileri yukarıdaki alanlarda aldıkları teorik ve uygulama bilgilerini, çeşitli kurum ve kuruluşlarla sağlanacak olan işbirliği protokolleri ile pekiştirme olanağı bulacaklardır.

Diploma

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri uzmanlık eğitimi aldıkları branşta Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliği uyarınca 3. kademe antrenör diploması alabiliyor. Başarılı öğrenciler 3. sınıftan itibaren Spor Yöneticiliği Bölümü programından 2. anadal diploması da alabiliyor.

Mezunların çalışabileceği alanlar:

 • Eğitim kurumları
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları
 • Spor federasyonları ve kulüpleri
 • Fitness ve SPA merkezleri
 • Sporcu eğitim merkezleri
 • Belediyelerin spor birimleri