Bölüm Hakkında

Bilimsel alanlarda gerçek patlamanın yaşandığı, insanın insan olarak eşiğinin aşıldığı bir süreçten geçtiğimiz bu çağda insanlık, kapsamı ve karmaşıklığı bakımından hiçbir dönemle karşılaştırılmayacak ölçüde bir teknolojik devrimin başlangıcındadır. Enerjinin farklı kaynaklarla birlikte üretimi, hibrid besleme sistemlerinin elektronik kontrolü, yapay zeka ve otomasyon ağırlıklı yeni bir dünya düzeninin kurulması yeni iş tanımlarını ve çalışma süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Bu bakışla eğitim verme sorumluluğunu üstlenen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, hibrid elektrik üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, alternatif enerji kaynakları, elektrik makinaları, elektrikli tahrik sistemleri tasarımı ve elektrikli taşıtlar gibi konuların projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi, veri işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, sistemlerin tasarımı, antenler ile elektromagnetik alan ve dalga kuramları uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektrik  ve elektronik teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel altyapıya sahip, alanındaki en yeni teknolojileri ve gereksinimleri izleyebilecek ve bilgilerini güncelleyebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ve bu sayede sorunlara kalıcı ve yaratıcı çözümler getirebilen, meslek etiğine ve insani değerlere sahip, problem çözme ve analitik düşünme yetenekleri ile donatılmış, modelleme becerilerine sahip, gerçekçi mühendislik ve tasarım problemleri ile eğitilen “Araştırmacı Mühendisler” yetiştirmek başlıca hedefimizdir.

Ayrıca, alanında gerek akademik kadrosundaki araştırmacıların gerekse, öğrencileri endüstri ile işbirliği içinde ülkemizin teknolojide ilerlemesini teşvik edip desteklemek, Haberleşme, Bilgisayar, Mekatronik ve Makine Mühendisliği konularının gereksinim duyduğu disiplinler arası konularda ülkemizin teknolojik ve bilimsel ilerlemesine katkıda bulunmak, çağın koşullarının gerektirdiği bilgi ve donanımla savunma sanayi, sağlık, endüstriyel üretim, enerji üretimi, denizcilik sektörü gibi alanlarda Ar-GE düzeyinde bilgi paylaşmak da Bölümümüzün sorumluluğu kapsamındadır.

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek elektrik ve elektronik mühendislerinin arasında cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, kendilerine toplumsal önyargının biçtiği mesleklerin dışında, kadın mühendis adaylarına da yeni alanlar açmak, bilgi ve araştırma alt yapılarını güçlendirmek, ülkemizin gelişmişlik düzeyini olağanüstü ileri bir düzeye taşımasını da sağlayacaktır.