Hakkımızda

           İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Sağlık, Kültür, Spor Dairesi bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve eğitim-öğretimin destekleyecek uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

          Birimin hedefi, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

MİSYON

Çağdaş bir üniversite için bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrenci ve personelimizin yaşam kalitelerini arttırarak, kaynaklarını verimli kullanan, bilginin ve teknolojinin önderliğinde sağlıklı bir neslin gelişimini hedefleyen öncü bir hizmet birimi olmak.

VİZYON

Nitelikli araştırmalar, girişimciliği, üst düzey eğitim ile öğrencilerine, personeline verdiği hizmeti, beslenme, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrenci ve personelin beden ve ruh sağlığını korumak, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir Üniversitenin Daire Başkanlığı olmak.

Yıldız Can
Hemşire
Sümeyye Çiftçi
Klinik Psikolog
Ömercan Kartal
Spor Faaliyetleri Uzmanı