Hakkımızda

           İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Sağlık, Kültür, Spor Dairesi bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve eğitim-öğretimin destekleyecek uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

          Birimin hedefi, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Mustafa Cem Çolakoğlu
Müdür
Yıldız Can
Hemşire
Ayşe Yiğit
Klinik Psikolog