Birim Hakkında

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26. Maddesi uyarınca, İstanbul Gedik Üniversitesi İdari Teşkilatının bir birimidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; İstanbul Gedik Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 36. Maddesi uyarınca Genel Sekreterliğe bağlı Üniversite idari teşkilatı birimidir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.