27 Tem 2022

DR. ÖĞR. ÜYESİ NERMA ZAİMOVİC’İN MAKALESİ YAYIMLANDI

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜN-TÖMER) Müdürü Dr. Öğr.Üyesi Nerma Zaimovic ‘in ‘’Boşnak Alhamiyado Edebiyatı Kitabından İbrahime Terzija Adlı Şiirin Arapça, Farsça, Türkçe Kelimelerinin Özellikleri Üzerine’’ başlıklı makalesi Akademik Matbuat Dergisinde yayımlandı.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/matbuat/issue/71397