Merkez Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özdemir
Müdür
Onur Aydoğdu
Eğitim Planlama ve Pazarlama Uzmanı
Elçin Çeltikçi
Eğitim Uzmanı