Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

Bilgi üretimini desteklemek ve kentsel alanların (yeniden) yapımında yer alan teorileri ve süreçleri belgelemek ve sorgulamak da dahil olmak üzere, kentsel alanların ve bunların oluşturduğu alanların geleceği hakkında tartışmalar ve geleceklerini tartışmak ve zenginleştirmek için zengin ve çeşitli bölgesel, kentsel ve mimari verileri toplamak ve işlemek, disiplinler arası ve işbirliğine dayalı araştırma ve bilgi geliştirme çalışmalarını yürütmek.

Vizyon

Disiplinlerarası işbirliğine açık, yenilikçi ve girişimci, ulusal ve küresel düzeyde öncü bir kurum olmaktır.

Değerlerimiz