Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemizin önemli bir birimi olarak tasarım, şehir planlaması ve mimarlık alanlarında araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Merkez, disiplinler arası bir yaklaşımla hareket ederek, akademik dünyanın yanı sıra endüstri ve toplum ile iş birliği içerisinde çeşitli projeler yürütmekte ve bu alanlarda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Amaçlar ve Hedefler:

  1. Bilimsel ve Uygulamalı Araştırma: Merkez, mimarlık, şehircilik ve tasarım alanlarında bilimsel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek, sektöre ve topluma yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır.
  2. Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme: Merkez, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirerek, sektöre hazır mezunlar yetiştirmeyi ve sürekli olarak profesyonel yetkinliklerini artırmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
  3. Sektör ve Toplum İle İş Birliği: Merkez, endüstri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak, şehirlerin ve toplumların daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
  4. Kültürel ve Sanatsal Katkılar: Merkez, mimarlık, şehircilik ve tasarımın kültürel ve sanatsal boyutlarına vurgu yaparak, bu alanlarda yaratıcı ve estetik değerlerin geliştirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.
  5. Uluslararası İş Birlikleri: Merkez, uluslararası kuruluşlar, akademik kurumlar ve profesyonel ağlarla iş birliği yaparak, uluslararası düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmekte ve uluslararası alanda prestijli bir konuma ulaşmayı amaçlamaktadır.