Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Baki Tek
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Begüm Erten
İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı
Öğr. Gör. Emre Gümüş
İş Sağlığı ve Güvenliği
Öğr. Gör. Hakan Sarkın
İş Sağlığı ve Güvenliği