Akademik Kadro

Öğr. Gör. Mücahit Ege
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Program Başkanı
Öğr. Gör. Seda Demir
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğr. Gör. Penbe Kocaoğlu Kurt
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi