İletişim

Program Başkanı

Prof.Dr. Ali Cevat TAŞIRAN

cevat.tasiran@gedik.edu.tr

Program Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi  Ümit BOZOKLU

umit.bozoklu@gedik.edu.tr