İstatistik ve Veri Bilimi Tezsiz YL

Programın Tanımı

Günümüzde sanayi ve teknik ilerlemelerle güçlenen bilgisayar kapasitelerine paralel olarak hemen hemen her şey ölçülür ve depolanır olmaya başlamıştır. Toplanan büyük sayıdaki verilerin analizi ve olaylardaki belirsizlik içeren mekanizmaların elimine edilmesi işi hep Matematiksel-İstatistik Biliminin görevleri olmuştur. Toplanan verilerin anında değerlendirilip yapılan analizlere göre önlemlerin alınması ve geleceğe dair öngörülerde bulunulması amacıyla veri ağırlıklı bilgi edinme önem kazanmış ve Veri Bilimi teknikleri oluşturulmuştur. Matematik, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği gibi disiplinlerin bir bileşkesi olarak Veri Bilimi bugün her zamankinden daha önemli ve popüler bir hale gelmiştir.

Bu gelişmelerin sonucu dünyanın önde gelen üniversiteleri Master programlarına Veri Bölümü Bölümleri eklemiştir. Veri Bilimi, hesaplamalı yapay zekâ süreci, makine öğrenimi, istatistik ve veri tabanı sistemlerinin kesişmesindeki yöntemleri içerir. Dünyada bu Yüksek Lisans Programları mezunları, rahatlıkla işletme, hükümet, finansal hizmetler, biyoloji, tıp, risk ve istihbarat, bilim ve mühendislik alanlarında ve veri madenciliği alanlarında iş bulmaktadırlar.

İstanbul Gedik Üniversitesi Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı  diğer benzerlerinden farklı olarak sadece Veri Bilimi Teknikleri üzerine yoğunlaşmamakta bir o kadar Veri Analizi teorisine de önem vermektedir. Bilindiği gibi, pratiksiz teori ve teorisiz pratik olmaz. Matematiksel-İstatistik bilgiler ise sadece pür teori olarak verildiğinde pratikte sorun çözücü  kadrolar yetiştirememektedir.

Programın Yapısı

İstatistik ve Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. İstatistik ve Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında, toplam yedi değişik uzmanlık alanı vardır. Bunlar sırasıyla şunlardır:

  1. Uygulamalı İstatistik
  2. Ekonometri ve Finans
  3. Spor ve Sağlık
  4. Çevre Bilimi
  5. Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi
  6. Büyük Veri Analizi ve Sinir Ağları
  7. Siber Güvenlik