Başvuru ve Kabul Koşulları

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Yüksek lisans programımıza başvuran adaylarda aradığımız koşullar:

  • Dört yıllık bir lisans derecesine sahip İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin; Yeni Medya, Görsel İletişim Tasarım Bölümleri, Grafik, Resim, Fotoğraf, Sinema TV Lisans mezunlarının başvuruları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın,  ilgili alandan olan diğer bölüm mezunları ise gerekli görülmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
  • ALES Puanı aranmamaktadır.

Yüksek lisans programımıza başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.