Mekatronik Mühendisliği Tezsiz YL

Program Tanımı

Mekatronik mühendisliği; makina, elektronik, kontrol ve bilgisayar alan bilgilerinin entegrasyonu ile ortaya çıkan mühendislik dalıdır. Bu bağlamda programda okutulan dersler mekanik, elektronik, yazılım, kontrol ve otomasyon alanlarının birleştirilmesi ile oluşur. Böylece, program kapsamında mekatronik sistem tasarımı temelli birçok disiplinler arası çalışma deneysel ve numerik analizler gerçekleştirilerek geliştirilir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programında tezli ve tezsiz olarak iki farklı yüksek lisans seçeneği bulunmaktadır. Bu programlarda, sanayide karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmek adına akademi ve sanayi güçlü bir iş birliği içerisindedir. Bu iş birliği, derslerde endüstriye yönelik yapılan projelerle ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmalarla sağlanmaktadır. Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra, aynı zamanda tasarım ve modelleme ağırlıklı uygulamaya yönelik dersleri seçerek kendilerini bu alanda da geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları, başta savunma ve otomotiv sanayi olmak üzere uçak sanayi, robot entegrasyonu, biyomedikal sistemler üreten firmalar, havacılık endüstrisi, yenilenebilir enerji üretimi yapan veya bu teknolojileri üreten tesislerde, hidroelektrik santraller, demir ve çelik endüstrisi, seramik ve cam endüstrisi, gıda ve ilaç endüstrisi, tekstil endüstrisi, makine ve imalat sektörü, enerji dağıtım yerleri, kimya ve petrokimya işletmeleri, asansör ve yürüyen merdiven imal eden firmalar, gemi sanayi ve tersaneler vb. birçok farklı alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Program Yapısı

Mektronik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız