444 5 438     info@gedik.edu.tr

Bölüm Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanın, üretimin ve işyerinin daha sağlıklı ve verimli olabilmesi için yapılması ve sürekli geliştirilmesi gereken bilimsel ve sistematik çalışmaların bütünüdür. İstanbul Gedik Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü olarak hedefimiz; öğrencilerine sağladığı üstün bilgi ve meziyetler ile  gelecek nesillere sağlık ve güven içinde çalışma ortamı sağlayacak yeni  İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri yetiştirmek ve  konusunda  güvenilir, sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektir.

Bölümümüz  öğretim programı, öğrencilerin  ufkunu açan ve mesleğe bakış açısını değiştiren eğitim anlayışıyla, eğitimin ilk günlerinden itibaren işini seveceğine  ve başarıyla yapacağına olan inancının tam olarak yerleşmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

 

Kuruluş ve Amaç

Bölümümüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında 29/03/2017 tarihinde kurulmuş olup, 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği,  çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için yapılan disiplinler arası bir çalışmadır.