444 5 438     info@gedik.edu.tr    GEBİS

Bölüm Hakkında

Sosyoloji insan ve toplum ilişkileri ile sosyal yapı ve kurumları inceler. Bölümümüz öğrencilere yerel ve küresel düzeyde sosyal dünyayı bilimsel yöntemlerle çözümleme yeteneği kazandırırken, eleştirel aklı ve sosyal kişiliği geliştiren özgürleştirici bir eğitim sunar. Öğrencilerimizin eğitimleri boyunca edindikleri nitel ve nicel sosyal araştırma becerileri ve toplumsal sorunları tahlil yeteneği çok çeşitli alanlara uygulanabilmektedir.

Sosyoloji mezunlarının iş bulma olanakları çeşitlilik arz eder. Kamu ve özel sektörde sosyoloji mezunlarına gereksinim artmaktadır. Çeşitli bakanlıklar, üst düzey kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar sosyoloji mezunlarını uzman olarak görevlendirmektedir. Formasyon edindikleri takdirde mezunlarımız okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak da çalışabilmektedir. Özel sektörü tercih eden sosyoloji mezunları ise şirketlerde insan kaynakları, araştırma-geliştirme ve hakla ilişkiler departmanlarında çalışabilmektedir.

Bölümümüzde alınan başlıca dersler şunlardır: Sosyolojiye Giriş I&II, Sosyolojide Yöntem, Sosyoloji Kuramları, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kent Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Sivil Toplum ve Gönüllülük, Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Kuramları.