Özel Hukuk

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, özel hukuk alanında uzmanlaşmayı ve derinlemesine bilgi sahibi olmayı hedefleyenlere yönelik bir programdır. Bunun yanında, akademik kariyer hedefleyen hukukçuları doktora eğitimlerine hazırlamak üzere de tasarlanmıştır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı bünyesinde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku gibi özel hukukun çeşitli alanlarında dersler verilmektedir.

Tüm bunların yanında Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına, Hukuk Fakültesi dışında mezuniyeti bulunup da hukuk alanında çalışmaları ve meşguliyetleri olanlar da (uzlaştırmacı, adlî kolluk, adlî bilimciler, malî müşavir vs. gibi) öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.