Özel Hukuk

Dört yıllık hukuk eğitimini tamamlayarak hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerin, akademik faaliyetlerine devam ederek özel hukuk alanında yüksek lisanslarını yapabilecekleri, İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesi mezunlarına özel hukukun belli alanlarında uzmanlaşabilme imkânı sağlamaktadır.

Kariyerlerine özel hukuk alanında akademisyen olarak devam etmek isteyen hukukçuların doktoraları öncesinde, akademik yetkinliklerini pekiştirebilecekleri ve doktoraya hazır birer araştırmacı olabilecekleri özel hukuk tezli yüksek lisans programı, aynı zamanda daha çok özel hukuk alanında faaliyet gösteren avukatlar için de mesleki bilgilerini akademik bilgiyle pekiştirebilecekleri bir ortam sağlamakta, özel hukukun çeşitli alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmalarına imkân tanımaktadır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı bünyesinde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku gibi özel hukukun çeşitli alanlarında dersler verilmektedir. Ayrıca, akademik yazı kaleme almak için gerekli yetkinliklerin de kazandırılacağı programda, öğrenciler seçmiş oldukları bir özel hukuk alanında, spesifik bir konuda tez danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezlerini yazarak akademik yetkinliklerini daha da pekiştirme imkanı bulmaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine özgür bir araştırma ortamında, teorik bilgilerini, hukuk uygulamasıyla ve akademik yetkinliklerle pekiştirebilecekleri ve alanında uzman hocalardan eğitim alabilecekleri bir imkân sunmaktadır.