Başvuru

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programı için kontenjan dolmuştur. 2021-2022 bahar yarıyılında öğrenci alınmayacaktır .

Yüksek lisans programımıza başvuran adaylarda aradığımız koşullar:

  • Dört yıllık psikoloji lisans derecesine sahip olmak,
  • ALES sınavında EA (eşit ağırlıklı) puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.

Yüksek lisans programımıza başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ücret, Burs ve İndirimler:  

Program Ücreti 60.000 ₺ + KDV

Programa kabul edilen öğrencilerin %15’ine başarı sırasına göre tam burs verilecektir.

Burs ve İndirimler için tıklayınız.