Başvuru

Enstitü Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans (Tezli)

Başvuracak öğrencilerin psikoloji lisans derecesine sahip olması gerekir.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Eşit Ağırlık puan türüne göre 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları gerekir.

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Giriş başarı notu, lisans başarı notunun % 20’si, ALES notunun % 50’si ve yüksek lisans mülakatı ve yazılı sınav sonucunun %30’ unun toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav sınav/portföy incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat veya yazılı sınav sınav/portföy incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik halinde, ALES notu yüksek olana öncelik tanınır. Eşitlik bozulmazsa son karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilir.

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans (Tezsiz)

Başvuracak öğrencilerin psikoloji lisans derecesine sahip olması gerekir.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve yabancı dil puanı şartı aranmamaktadır. 

Giriş Başarı Notunun Hesaplanması: Başarı notu hesaplaması; Lisans başarı notunun % 60’ı, yüksek lisans mülakatı ve yazılı sınav sonucunun %40’ının toplamıdır. Üniversitede yapılan yüksek lisans mülakatı, yazılı sınav, sınav/portföy incelemesi sonucunun her birinden 100 tam not üzerinden en az 65 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 65 ve üzerinde not alan adaylar, aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak, başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler.

Sizleri daha iyi tanımak için kendinizi anlatan bir başvuru mektubu yazmanızı rica ediyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarınızla neden bu branşı seçtiğiniz, neden klinik psikoloji programına başvurduğunuzu, gelecek hedeflerinizi içeren ve bunun dışında kendinizle ilgili söylemek istediklerinizi anlatan, 2-3 sayfayı (çift aralık ve 12 punto) geçmeyecek şekilde yazabilirsiniz. Başvurunuz sırasında belgelerle beraber lütfen bunu da başvuru ofisimize kapalı zarf içinde teslim ediniz. Ayrıca zorunlu olmamakla beraber daha önce staj yaptığınız ve/ya da özel projelerde görev aldığınız yerlerden referans mektuplarını da başvurunuza ekleyebilirsiniz.

Klinik Psikoloji YL Tezli Kontenjan 15 kişi
Klinik Psikoloji YL Tezsiz Kontenjan 30 kişi
Son Başvuru Tarihi 03.02.2021
Sınav Tarihi İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi