Erasmus Hakkında

ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

Öğrenim ve Staj Faaliyeti

 • Erasmus+ 2014-2021 arasında uygulanan Eğitim, Gençlik,Spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği hibe programıdır.
 • İstanbul Gedik Üniversitesi ve Erasmus+ 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği (ERASMUS+ KA 103)

Üniversitemizde kayıtlı ön lisans/lisans/tezli yüksek lisans/doktora  öğrencileri ,öğrenimlerinin  bir bölümünü, ikili anlaşma ile Üniversitemizin  ortak olduğu yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarının birinde geçirmesi demektir.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği ( ERASMUS+ KA 107)

 

Üniversitemizde kayıtlı öğrencinin, mesleki eğitim alanında,uygulamalı iş deneyimi elde etmek üzere yurtdışında staj yapması demektir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği

(ERASMUS+ KA 103)

Erasmus+ Staj Hareketliliği

( ERASMUS+ KA 107)        

Öğrenciler İçin Kriterler Öğrenciler İçin Kriterler
 • Üniversitemiz bünyesinde, lisans derecesinde, örgün eğitim kademelerinde kayıtlı öğrenci olmak.
 • Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO)

Lisans öğrencileri için asgari 2.20/4.00

Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için asgari     2.50/4.00

 • Üniversitemizde yapılacak Erasmus Dil Sınavı’ndan minimum 60 puan almak.
 • Üniversitemiz bünyesinde, lisans derecesinde, örgün eğitim kademelerinde kayıtlı öğrenci olmak.
 • Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO)

Lisans öğrencileri için asgari 2.20/4.00

Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri için asgari     2.50/4.00

 • Üniversitemizde yapılacak Erasmus Dil Sınavı’ndan minimum 60 puan almak.

ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİNİN FARKLARI NELERDİR?

 • Öğrenci yalnızca Üniversitemizin anlaşmalı olduğu (bknz. Erasmus İkili Anlaşmaları)yurtdışında bulunan belli üniversitelere gidebilirler.
 • Erasmus+ Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programı olduğundan dolayı AB ülkelerinde bulunan kurum,kuruluş,hastane,üniversitede… vb. öğrencinin kendi öğrenim gördüğü bölümden farklı olmamak şartıyla staj yapabilmesidir.
 • Hareketlilik maillerini Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü her öğrenci için ayrı ayrı iletilir.
 • Hareketlilik maillerini “Erasmus+ Staj Hareketliliğini Kazanan Öğrenci Ne Yapmalı? Yol Haritası” na göre öğrencinin kendisinin bizzat mailleri atması ancak sorumluluğu Koordinatörlüğümüzle paylaşması söz konusudur.
 • Öğrenci hareketlilik sırası ders alır.
 • Öğrenci hareketlilik sırasında ders almaz, staj yapar.
 • Öğrencinin başvuru sırasında ve kazanması şartıyla kazandıktan sonra Koordinatörlüğe Öğrenim Formlarını teslim eder.
 • Öğrencinin başvuru sırasında ve kazanması şartıyla kazandıktan sonra Koordinatörlüğe Staj Formlarını teslim eder.

ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİNİN BENZERLİKLERİ NELERDİR?

 • Her iki hareketlilik türü ERASMUS+ HAREKETLİLİK kapsamında sayılır.
 • Her iki hareketlilik türünde öğrenci ERASMUS HİBESİ ile desteklenir.Aksi bir durumda öğrenci önceden bilgilendirilir.

GENEL ŞARTLAR

 • T.C.Gedik Üniversitesi’nde Örgün Öğretim ( 1. ve 2. Öğretim) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1.Sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.
  1.Sınıf Hukuk Fakültesi Öğrencileri başvuruda bulunamazlar. 2.Sınıfta başvuru yapabilecekler.
 • Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Not Ortalamasının (AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun ve transkriptlerinde belirli olması gerekmektedir.
 • Çift Anadal / Yandal Programına kayıtlı olan öğrenciler ana dallarından başvuru yapabilirler.
 • Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 • Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların, (Lisans,Y.Lisans,Doktora) gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.
 • Hazırlık öğrencileri başvuramaz.
 • Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.
 • Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan (Mevlana, Farabi vb.) öğrenciler başvuramaz.
 • Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.
 • Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 01 Haziran 2019 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)
 • Yüksek Lisans ve Doktora Programına yeni kayıt olan öğrenciler,  mezun oldukları öğrenim seviyesine ait mezuniyet AGNO’su ile başvuru yapabilirler.
 • Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (Azami 6 Ay) için hibe alacaktır. Öğrenci dilerse 2. Dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir. (Her hareketlilik her bir öğrenim kademesinde (lisans/Y.Lisans/Dr) toplam 12 Ay’a kadar yapılabilir.)
 • Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 3 ay için hibe alacaklardır.  Öğrenci dilerse, 3 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam edebilir.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay, Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30.09.20.. olmak zorundadır.)
 • Erasmus+ (Erasmus ikili anlaşmalarında) genel kontenjanı ( Hibeli + Hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.
 • Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ Faaliyeti gerçekleştirebilir.)

Aynı Öğrenim Seviyesine Örnek :

İşletme Fakültesinden 2.  Sınıfta LLP/Erasmus ile 5 ay süre ile öğrenim/staj faaliyetine katılan öğrenci 7 ay süre ile Erasmus+ Hareketliliğinden yararlanabilir.

Farklı Öğrenim Seviyesine Örnek:

 • Lisans Döneminde LLP/Erasmus+ faaliyetine katılan öğrenci Yüksek Lisans Döneminde toplamda 12 aya kadar Erasmus+ Hareketliliğine katılabilir.
 • Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercihlerini başvuru sırasında Üniversitemiz web sayfasında ilanen duyurulan Erasmus anlaşmamız bulunan üniversitelerden seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Üniversitemizde yapılan dil sınavı Erasmus+ öğrenci seçimi için yapılmaktadır.
 • Staj Hareketliliğine    birimlerinden başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.

ERASMUS+ ASIL VE YEDEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Yabancı Dil Sınavını geçme barajı 60 dir.
 • Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının %50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.
 • Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)   +10 puan uygulanır.
 • Şehit ve Gazi eş ve çocuklarına +15 puan uygulanır. (belgelenmesi kaydıyla)
 • Daha önce Erasmus (Staj ve/ya Öğrenim) programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanından 10 puan düşülerek öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır. İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
 • Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından -5 puan düşürülür.
 • Yapılan yerleştirmeler Erasmus (öğrenim/Staj hareketliliği) açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.
 • Bir önceki yıl seçilerek hibe  /  kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Erasmus+ Ortak Ülkelerle Yapılan Öğrenim Hareketliliği (ERASMUS+ KA 107)

Ortak Ülkeler ile öğrenci hareketliliği öğrenim faaliyeti olarak gerçekleşebilmekte olup; staj faaliyeti kapsam dışında bırakılmıştır. Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Koordinatörlüğümüzce yazılan projesi kapsamında faaliyetine devam etmekte, proje konusu ülkeden gelen öğrencilerimiz için öğrenim imkanı sunmaktadır.


Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklık Projeleri (KA203)

Key Action: KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action Type:KA203-Strategic Partnerships for higher education

Start of Project:01/09/2019

End of Project:  31/08/2022