10 Eki 2018

Akranlar Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi’nde (BUFAM)

Özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spor yolu ile topluma dâhil olmalarını sağlamak ve toplumda gerçekçi bir engelli algısı oluşturmak amacıyla  faaliyetlerini sürdüren  BUFAM’a her  eğitim döneminde yakın çevre okullarından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri davet edilmektedir.  Önceki yıllarda olduğu gibi 2018-2019 öğretim dönemi başında da okullarda BUFAM ve faaliyetleri tanıtılarak öğrencilerin gönüllü katılımlarının sağlanması ve ebeveynlerin yazılı onaylarının alınması konusunda çeşitli çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmaların sonucu olarak bugünden itibaren öğrenciler BUFAM’a gelmeye başladılar. Büyük bir heyecanla servis araçlarından inerek merkeze gelen öğrencilerin  özel gereksinimli sporcularımızla ilk buluşmaları Sherborne Gelişimsel Hareket aracılığı ile oldu. Birbirini tanımayan iki grubun birbirleri ile etkileşim kurmalarında kolaylaştırıcı bir rol oynayan bu yaklaşım aracılığı ile tüm çocukların önce uzak sonra yakın mesafelerde, bireysel hareket deneyimlerinden grup deneyimlerine doğru ilerlemeleri ve birbirleri ile temas kurmaları sağlandı. Seans sonunda korku ve kaygı ortadan kalkarak yerini sevinç ve coşkuya bıraktı.