2 Kas 2018

SBKY Bölüm Ve SBKY Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Öztekin’in Kitapları Güncel Baskıları ile Yayınlandı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı; Prof. Dr. Ali ÖZTEKİN’in “Siyaset Bilimine Giriş” kitabı, 11.Baskı ve 536 sayfa olarak, Ankara Siyasal Yayınevi tarafından güncelleştirilerek yeniden yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Ali ÖZTEKİN’in, “Yönetim Bilimi” kitabı da, yine aynı yayınevi tarafından 6.Baskı olarak yeniden yayınlanmıştır. Her iki kitapta da Türkiye’nin siyasal yapısındaki değişikliklere yer verilmiş, özellikle  Yönetim Bilimi kitabında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ele alınmıştır. 622 sayfadan oluşan Yönetim Bilimi kitabı toplam 10 bölümden oluşmaktadır.