Uluslararası Fen Bilimleri ve Uygulamalı Matematik Kongresi

Uluslararası Fen Bilimleri ve Uygulamalı

Matematik Kongresi

Kongre Takvimi

Özet Gönderim Son Tarihi

20 Mayıs 2024

Kayıt ve Son Ödeme Tarihi

24 Mayıs 2024

Kongre Programı Duyurusu

20 Mayıs 2024

Tam Metin Son Gönderim Tarihi

(Tam Metin Gönderim Zorunlu Değil)

20 Haziran 2024

Bildiri Kitabı Yayını

20 Temmuz 2024

Kongre Konuları

 1. Akıllı Malzemeler ve Uygulamaları
  • Akıllı Malzemeler
  • Fonksiyonel Dereceli Malzemeler
  • Nanomalzemeler ve Nanoüretim
  • Yarı İletken Malzeme İmalatı
  • Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Polimerler
  • Biyomimetik ve Biyoilham Kullanan Akıllı Malzeme Sistemleri
  • Yeni Malzemelerin Tasarımı ve Karakterizasyonu
  • Akıllı Malzemelerin TemelleriAkıllı Malzemelerin Uygulaması
  • Mikro ve Nano Sistemler
  • Spektral Kaymalarda ve Kırılma İndisi Kaymalarında Modifikasyon için Akıllı Optik Malzemeler
 1. Malzeme ve İmalat Teknolojileri
  • Döküm ve Katılaştırma
  • Yenilikçi Kompozit Malzemeler
  • Mikro ve Nano İmalat
  • Lif ve Kâğıt Teknolojisi
  • Metalurji ve Malzeme
  • Aşınma
  • İşleme
  • Yağlama Mekanizmaları
  • Yarı İletken Malzeme İmalatı
  • Toz Metalurjisi ve Seramik Şekillendirme
  • Takım Tezgâhları Teknolojisi
  • Hassas Kalıp İşlemleri
  • İmalat Tribolojisi
  • Yüzey Tribolojisi
  • Süper İletkenler
  • Geleneksel Olmayan Malzeme Kaldırma İşlemi
  • Sürdürülebilirliği ve Esnekliği Artırmak için Yeni Malzeme Sistemlerinin (Polimerler, Alaşımlar ve
   Kompozitler) Tasarımı ve Karakterizasyonu
  • Faz sınırları ve sınır katmanları
  • Kaplamalar ve Yüzey Mühendisliği
 1. Üretim Teknolojileri
  • Gelişmiş Üretim Teknolojisi
  • Katmanlı Üretim
  • Lazer Tabanlı İmalat
  • Geleneksel Olmayan Üretim
  • Eş Zamanlı Mühendislik
  • Üretim Süreçlerinin Modellenmesi, Analizi ve Simülasyonu
  • Malzeme İşleme ve Ürün İmalatı
  • Yalın Üretim
  • Evrimsel Hesaplama Tekniklerinin İmalat İşlemlerinde Uygulanması
  • Orta Ölçekli ve Mikro Üretim Ekipmanları ve Süreçleri
 1. Mühendislik Disiplinleri
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Kimya Mühendisliği
  • Biyomühendislik
  • Petrol Mühendisliği
  • Jeofizik Mühendisliği
  • Denizcilik ve Gemi Mühendisliği
  • Arayüz Olayları
  • Başarısızlık Analizi
  • Orman Endüstri Mühendisliği
  • Nükleer Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Biyosistem Mühendisliği
  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
  • Geoteknik Mühendisliği
  • Harita Mühendisliği
  • Gıda Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği
  • Değer Mühendisliği
  • Atmosfer ve Meteoroloji Mühendisliği
  • Diğer Mühendislik Dalları
 1. Teknoloji ve İnovasyon
  • AR-GE Yönetimi
  • Teknoloji Ticareti ve Uluslararası Pazarlama
  • Teknoloji Transferi
  • Teknoloji ve Ürün Geliştirme
  • Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon
  • İnovatif Kompozitler
  • Patent ve Marka Yönetimi
 1. Çevre ve Sürdürülebilirlik
  • Çevre ve Atık Yönetimi
  • Sürdürülebilir Üretim Süreçleri ve Sistemleri
  • Sürdürülebilirlik ve Yeşil Üretim
  • Malzeme-Çevre Etkileşimleri ve Koruma
 1. Robotik ve Otomasyon Teknolojileri
  • Robotik, Mekatronik ve İmalat Otomasyonu
  • Aktüatörler ve Kontrolörler
  • Sensörler ve Akıllı Malzeme Sistemleri
  • Yapay Zekâ ve Makine Öğreniminin Malzeme Tasarımı ve Üretim Süreçlerine Uygulamaları
 1. Enerji Teknolojileri
  • Enerji Depolama Malzemeleri
  • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
  • Elektrikli Araç Teknolojileri ve Şarj Altyapı Uygulamaları
  • Enerji Sistemleri Analizi ve Modellemesi
  • Elektrik Güç Sistemleri ve Akıllı Şebekeler
 1. Mühendislik Yönetimi
  • İşletme Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım
  • Kalite Yönetim Sistemleri
  • Lojistik ve Tedarik Zinciri
  • Bakım Yönetimi ve Uygulamaları
  • Rekabet ve Strateji Uygulamaları
  • Karar Verme ve Yöneylem
 1. Tekstil ve Malzeme
  • Tekstil Bilimleri Mühendisliği
  • Tekstil İmalat Makineleri
  • Tekstil Malzemeleri
  • Tekstil Teknolojisi
 1. Analiz ve Tasarım
  • Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Mühendislik
  • İşleme ve Şekillendirme Teknolojisi
  • Modelleme ve Performans
  • Mühendislikte Matematiksel Uygulamalar
  • İmalat ve Tasarım
 1. Muayene ve Kalite Kontrol
  • Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene
  • Malzeme ve Ürünlerin Gelişmiş Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Teknikleri
  • İstatiksel Kalite Kontrol
 1. Yapı ve İnşaat
  • İnşaat Mühendisliği
  • İç Mimarlık ve Tasarım
  • Yapı
  • Deprem
  • Hidrolik
  • Su Kaynakları
  • Ulaştırma
  • Yapı Yönetimi
  • Geoteknik
 1. Biyomedikal ve Sağlık Teknolojileri
  • Biyomedikal Üretim
  • Tıbbi Cihazlar Tasarımı ve Üretimi
  • Sağlık Teknolojileri ve Hizmetleri
 1. Üretim ve Operasyon Yönetimi
  • İmalat Süreçlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
  • Kalite Yönetimi ve Kontrol
  • İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı
  • İşleme ve Şekillendirme Teknolojisi
  • Ergonomi
  • Üretim Planlama, Optimizasyon ve Simülasyon
  • Üretim Süreci Planlama ve Çizelgeleme
 1. Gelişen Teknolojiler
  • Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler
  • Elektroaktif Polimerler
  • Elektrokromik Malzemeler
  • Kendi Kendini İyileştiren ve Çok İşlevli Malzemeler
  • Elektro ve Manyetostriktif Malzemeler
  • Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstri Uygulamaları
  • Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme
  • Elektrikli Araç Teknolojileri ve Şarj Altyapı Uygulamaları
  • Dijital Sinyal İşleme ve İletişim Sistemleri
 1. Uygulamalı Matematik
  • Mühendislikte Matematiksel Uygulamalar
  • Stokastik Süreçler
  • Diferansiyel Denklemler
  • Sayısal Analiz
  • Optimizasyon Problemleri
  • İstatistiksel Analiz ve Veri Bilimi
  • Matematiksel modelleme
  • Finansal Matematik
  • Hesaplamalı Matematik
  • Olasılık Teorisi

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK
İstanbul Gedik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Developments in Metallic Robotic Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Technologies
Prof. Dr. Mahir RASULOV
Ministry of Science and Education of Azerbaijan, Institute of Oil and Gas, Baku, Azerbaijan
Properties in Differential Equations Expressing the Diffusion Process
Prof. Dr. Allaberen ASHYRALYEV
Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü
The boundness of functions of positive operators

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KESİK
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü
ONUR KURULU ÜYESİ
Dr. Mustafa Latif EMEK
İKSAD Enstitüsü Başkanı
ONUR KURULU ÜYESİ
Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL
İstanbul Gedik Üniversitesi
KONGRE BAŞKANI
Dr. Ethem İlhan ŞAHİN
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
KONGRE KOORDİNATÖRÜ

Düzenleme Komitesi Üyeleri

Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ Istanbul Gedik University, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Tuğbay Burçin GÜMÜŞ Istanbul Gedik University, Türkiye

Bilimsel Komite Üyeleri

Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Feriha Erfan KUYUMCU Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Haslet Ekşi KOÇAK Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Murat DANIŞMAN Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Ali BAYKAL Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Özden Aslan ÇATALTEPE Istanbul Gedik University, Türkiye
Prof. Dr. Ali AMECHROUQ Université Moulay Ismail, Morocco
Prof. Dr. Hamada HABA Batna-1 University, Algeria
Prof. Dr. Ting Pan Northwest A&F University, China
Assoc. Prof. Dr. Haydar ŞAHİN Istanbul Gedik University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Savaş DİLİBAL Istanbul Gedik University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Polat TOPUZ Istanbul Gedik University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Redvan GHASEMLOUNIA Istanbul Gedik University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr.  Egemen SULUKAN Istanbul Gedik University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. D.Arumuga Perumal Institute of National Importance, India
Assoc. Prof. Dr. Mouffouk Chaima University of Batna 2, Algeria
Assist. Prof. Dr. Tuğbay Burçin GÜMÜŞ Istanbul Gedik University, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Feridun Cemal Özçakır Istanbul Gedik University, Türkiye
Assist. Prof. Aytaç Uğur Yerden Istanbul Gedik University, Türkiye
Assist. Prof. Mustafa Yağımlı Istanbul Gedik University, Türkiye
Assist. Prof. Nilüfer Çelikkol Istanbul Gedik University, Türkiye
Assist. Prof. Dr. Sanjeev Gupta GLA University, India
Dr. Muwafaq M. Salih University of Duhok, Iraq