18 Eki 2019

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri Katıldıkları Kongrelerde Sunumları ile Beğeni Topladılar.

Ekim tarihinde, Uluslarası Sağlıklı Yaşam Kongresinde, Üniversitemizi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Duygu TOKER başarı ile temsil etti. Enstitümüz bünyesinde gerçekleştirdiği çalışma ile bir ilke imza atmış oldu. Lektin içermeyen sağlıklı atıştırmalık ürün üreterek, bu konuda ki ilk bilimsel sunumunu gerçekleştirdi. Sağlıklı beslenme konularında öncü bilimsel çalışmalar yapmayı kendine ilke edinen, Sağlık Bilimleri Enstitümüze bundan sonrada araştırmacı kişiliği ile hem öğretim görevlisi olarak, hem de araştırmacı olarak katkılar vermesi ve yarattığı ürünleri geliştirerek bu konuda yeni atımlar atması en büyük dileklerimizdendir.

LEKTİN PROTEİNLERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ: LEKTİNSİZ ÜRÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

RELATIONSHIP OF LEKTIN PROTEINS AND HEALTH: STUDIES ON PRODUCT DEVELOPMENT WITHOUT LECTIN

Duygu TOKER1, H. Uğur ÖNCEL2, Hayrettin MUTLU2

1İstanbul Gedik Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

 2İstanbul Gedik Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Dr.Öğr.Üyesi

11.Ekim tarihinde, 3. Eğitim ve Değerler Sempozyumunda Üniversitemizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisı, Fatma Nilüfer DOĞRUKALP başarı ile temsil etti. Enstitümüz bünyesinde gerçekleştirdiği çalışma ile İlaç Fabrikalarının en önemli sorunlarından biri olan Toz Patlama Risklerini en aza indirecek öneriler getiren çalışması ile dinleyicilerin takdirini toplamayı başardı. Önereceği yeni yöntemlerin uygulama aşamasını gerçekleştirebilmesi için kendisinin bu çalışmalarını Doktora Eğitiminde devam ettirmesi en büyük dileğimizdir. Eğitim sırasında ve halen büyük bir ilaç fabrikasında çalışıyor olması onun bu önerilerini taçlandıracaktır.

 

BİR İLAÇ FABRİKASINDA TOZ PATLAMA RİSKLERİNİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF METHODS ON THE ANALYSIS AND EVALUATION OF DUST EXPLOSION RISKS IN A PHARMACEUTICAL PLANT

Fatma Nilüfer DOGRUKALP 1, H. Uğur ÖNCEL2

1İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği,

 2İstanbul Gedik Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Dr.Öğr.Üyesi

11.Ekim tarihinde, 13. Ulusal, 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresinde Üniversitemizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisı, Fatih KARAKAYA başarı ile temsil etti. Sağlık Bilimleri Enstitümüzün 2018 yılında başlattığı Marmara Bölgesi İstanbul İli Dahilindeki İçme Suyu Kaynaklarının, Sanayi Kuruluşlarınca Kirletilmesi Oranlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi konusunda ki  bilimsel çalışmasının önemli araştırmacılarından olan Fatih, 2018 Mayıs ayında yaptığımız ilk çalışmada elde ettiğimiz ilk bulguları, bilim dünyası ile bu kongrede paylaşmış oldu. Bir Doktora, İki Yüksek Lisans tezi olarak yürüttüğümüz bu çalışmamız bütün hızı ile devam etmektedir. İş Sağlığı ve Çevre Sağlığını ilgilendiren bu konu, büyük toplum kesimlerinde ciddi sağlık sorunlarının ana nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu sorunu ortaya çıkarmak ve insan sağlığı açısından etkilerini ortadan kaldırmak için yürüttüğümüz çalışmalara büyük bir heyecan ve hevesle devam etmekteyiz.

İSTANBUL VE KOCAELİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İÇME SUYU KAYNAKLARININ SANAYİ KURULUŞLARI TARAFINDAN KİRLETİLMESİ SONUCU OLUŞAN ARSENİK MİKTARININ BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

DETERMINATION OF THE AMOUNT OF ARSENIC FORMED BY THE POLLUTION OF DRINKING WATER RESOURCES WITHIN THE BOUNDARIES OF ISTANBUL AND KOCAELI BY INDUSTRIAL ORGANIZATIONS AND PRESENTING SOLUTION SUGGESTIONS

Fatih KARAKAYA 1, H. Uğur ÖNCEL2

1İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği,

                         2İstanbul Gedik Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Dr.Öğr.Üyesi