9 May 2014

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bulut’un Makalesi Kabul Edildi

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan BULUT‘un “Dynamic stability analysis of torsional vibrations of a shaft system connected by a Hooke׳s joint through a continuous system model” isimli makalesi, Journal of Sound and Vibration adlı derginin 2014 yılı 333(16) nolu cildinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.