17 Nis 2013

Seminer No: 04 Su Altı Dalış

17 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14.00 da, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda “Su Altı – Dalış” konusunda bir seminer yapılmıştır. Seminer, Sayın Dipl. Ing. Haluk IŞINDAĞ tarafından verilmiş ve iki saat sürmüştür. Sayın Işındağ,  Viyana Teknik Üniversitesi’nden makine ve işletme bilimleri konusunda lisans ve takım tezgahları ve yatırım planlaması konularında yüksek lisans diplomasına sahiptir. Sanayi danışmanlığı ve bazı yüksek öğretim kurumlarında esnek üretim planlaması dersini vermesi yanında, denizciliğe olan tutkusu ve yelken ile sualtı-dalış konularındaki uzmanlığı ile de tanınmaktadır. Yelken Federasyonu eğitim danışmanlığı ve yelken hakemliği görevlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, “DENİZCE”  internet sitesinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Seminerde; dalış yapabilmek için olması gerekli sağlık koşulları, dalış yapacakların kullandıkları teçhizat, dalış sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, dalış tekniği, dalış ile ilgili fiziksel kurallar, sualtı çevresi ve sualtında yaşayan canlılar ile ilgili konular işlenmiş ve seminer, katılımcıların soruları ve verilen cevaplar ile son bulmuştur.