27 Mar 2013

Seminer No: 03 Yelken

27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 14.00 da, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda “Yelken” konusunda bir seminer yapılmıştır. Seminer, Sayın Dipl. Ing. Haluk IŞINDAĞ tarafından verilmiş ve iki saat sürmüştür. Sayın Işındağ,  Viyana Teknik Üniversitesi’nden makine ve işletme bilimleri konusunda lisans ve takım tezgahları ve yatırım planlaması konularında yüksek lisans diplomasına sahiptir. Sanayi danışmanlığı ve bazı yüksek öğretim kurumlarında esnek üretim planlaması dersini vermesi yanında, denizciliğe olan tutkusu ve yelken ile sualtı-dalış konularındaki uzmanlığı ile de tanınmaktadır. Yelken Federasyonu eğitim danışmanlığı ve yelken hakemliği görevlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, “DENİZCE”  internet sitesinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Seminerde; yelkenciliğin toplumdaki yeri ve katkısı, düşünme gücüyle yelken arasındaki bağ, yelken dinamikleri ve seyir bilgisi, rüzgar-rota ilişkisi konuları işlenmiştir. Seminer, katılımcıların soruları ve verilen cevaplar ile son bulmuştur.