13 May 2020

Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Duyurulur

“2019/2020 Bahar döneminde Bitirme Tezi derslerini alan Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin hazırladıkları çalışmalarının son teslim tarihi 08 Haziran 2020 Pazartesi günüdür. Tezlerin danışman öğretim üyelerine online olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin tez savunmaları ise 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Final sınavlarının bitiminde jüri önünde çevrimiçi(online) olarak ve kayıt altına alınarak yapılacaktır.”