19 Tem 2013

Mühendislik Fakültesi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Fakülte Akademik Kurul Toplantısı

Mühendislik Fakültesi 2. Fakülte Akademik Kurul Toplantısı 19.07.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Makine/ Mekatronik/ Metalurji ve Malz. Müh. 2012-2013 Bahar Yarıyılı Derslerini veren ve katkı sağlayan Akademik Personelimizin katıldığı toplantıda; Fakülte Dekanımız Prof.Dr. Aydın ŞALCI ve Bölüm Başkanları konuşmalarını yapmışlar, ardından her dersin başarı durum değerlendirmeleri ile ilgili olarak,  tek tek Öğretim Üyelerinin konuya yönelik görüşleri alınmıştır. Toplantı, ileriye dönük tavsiyeler ve genel değerlendirmenin yapılması ile sona ermiştir.