1 Kas 2023

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBAY BURÇİN GÜMÜŞ’ÜN “TOPLUM 5.0’a DAHİL OLMAK İÇİN İNOVASYON YÖNETİMİNE STRATEJİK BİR BAKIŞ” KİTAP BÖLÜMÜ YAYINLANMIŞTIR

Günümüzün hızla değişen ve dijitalleşen dünyasında, toplumlar ve organizasyonlar için inovasyonun kritik bir önemi vardır. Dr. Öğr. Üyesi Tuğbay Burçin Gümüş’ün “Toplum 5.0’a Dahil Olmak İçin İnovasyon Yönetimine Stratejik Bir Bakış” adlı kitap bölümü, bu temel konuya stratejik bir perspektif sunuyor.

Kitap bölümü, Toplum 5.0 kavramını merkeze alarak, dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisi altındaki günümüz toplumlarının ihtiyaçlarına odaklanıyor. Gümüş, inovasyon yönetiminin sadece organizasyonların rekabet avantajını artırmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun genel refahını geliştirmeye nasıl katkı sağlayabileceğini ele alıyor.

Kitap bölümü aynı zamanda inovasyon stratejilerinin nasıl oluşturulduğu ve uygulandığı konusunda detaylı bir rehber sunuyor. Okuyucular, inovasyonun organizasyonların DNA’sına nasıl entegre edilebileceği, insan kaynakları yönetimi ve sürdürülebilirlik ile nasıl bütünleştirilebileceği konusunda değerli bilgiler bulacaklar.

Kitap bölümü, iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve inovasyon tutkunları için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. Gümüş’ün bu derinlemesine çalışması, inovasyonun sadece organizasyonların değil aynı zamanda tüm toplumların daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir geleceğe nasıl taşıyabileceğini gösteriyor.