30 Eyl 2020

Dr. Ahmet Güllü’nün Makalesi Yayımlandı

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet GÜLLÜ’ nün “Evaluation of the Relation between Seismic Input Energy and Spectral Velocity” başlıklı makalesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi’nde yayımlanmıştır. Literatürde kabul edilen genel denklemin yalnızca sönümsüz sistemler için geçerli olduğu, sönümlü sistemlerde ise önemli sapmaların meydana geldiğinin gösterildiği makaleye https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/850451 adresinden ulaşılabilir.